Dick Rozing Geografie en Onderwijs biedt een breed scala aan producten en diensten, waarbij er steeds een duidelijke link is
met het onderwijsveld en het vakgebied sociale geografie. Op basis van onderzoek zijn inmiddels diverse publicaties verschenen en tentoonstellingen gerealiseerd. Kijk voor een voorproefje in het portfolio.

 

Specialismen

 1. De historie van het vakgebied aardrijkskunde in zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.
 2. De aardrijkskundemethodes en de leermiddelen die daarbij horen, zoals schoolkaarten, atlassen, globes, wandplaten, schoolboeken en digitale leermiddelen.

Producten en diensten

 1. Inventarisaties en advies over de ontwikkeling van leermiddelen en leerlijnen.
 2. Ontwikkeling van moderne en functionele leermiddelen voor het aardrijkskundeonderwijs.
 3. Onderzoek naar diverse aspecten van de historische wortels van het vak aardrijkskunde.
 4. Schrijven van boeken en artikelen over geografie en onderwijs, veelal op basis van onderzoek.
 5. Conceptontwikkeling en realisatie van tentoonstellingen.
 6. Uitgeven van publicaties: projectleiding, conceptontwikkeling, aanvragen subsidie of
  sponsoring, briefen en begeleiden co-auteurs en bewaken kwaliteit.
 7. Geven van lezingen en interviews, optreden als gastspreker.
 8. Bedenken en uitwerken van formats voor publicaties en (educatieve) tentoonstellingen.
 9. Adviseren ten behoeve van vakinhoudelijke themadagen en congressen.