In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website: Dick Rozing Geografie en Onderwijs;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt en op de gehele website die u thans bezoekt. Door deze website en de daarop getoonde pagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer:

  • De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van de eigenaar of derden.
  • Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient vooraf schriftelijk aan ons te worden verzocht. De eigenaar behoudt zich het recht voor toestemming tot gebruik te weigeren.