Arend Pottjegort, uitgever Codename Future
"Met de uitgebreide biografie van Prop heeft Dick Rozing niet alleen - terecht - een monument voor Prop opgericht, het boek geeft ook een prachtig tijdsbeeld van onderwijs en samenleving in die tijd. Dit alles is heel leesbaar en boeiend beschreven. Bovendien is de publicatie inzichtelijk ingedeeld en prachtig ge√Įllustreerd en opgemaakt. Van mij krijgt dit boek een ereplaats naast het rijtje Prop-atlasjes en leerboeken dat ik op de boekenplank heb staan!"

Eelko Postma, directeur Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG)
"Tijdens de Onderwijsdag van 2004 heb ik Dick voor het eerst ontmoet. Bij de realisatie van de aardrijkskundetentoonstelling 'Waar ben ik?' was hij de verbindende schakel tussen het KNAG en het Nationaal Onderwijsmuseum. Die samenwerking heb ik als heel prettig ervaren. Bij het KNAG heeft Dick zich met succes ingezet voor de ledenwerving, en werd later als onderwijscoördinator verantwoordelijk voor onderwijsprojecten en -publicaties.
Ik heb Dick leren kennen als een gedreven en enthousiaste geograaf. Wat opvalt is zijn enorme daadkracht en zijn wilskracht. Hij kan bergen verzetten, lijkt wel tien keer zoveel energie te hebben als de meeste mensen. Bovendien is hij intelligent en heeft kennis van zaken."

Tijs van Ruiten, directeur Nationaal Onderwijsmuseum
"Als Dick eenmaal een project onder zijn hoede heeft genomen, zal hij er ook voor de volle 100 procent voor gaan. Het mooie is, dat hij met zijn enorme drive ook andere mensen weet te enthousiasmeren om mee te doen. Dat viel me op in de periode dat ik intensief met hem samen werkte aan een grote overzichtstentoonstelling over verleden, heden en toekomst van het aardrijkskundeonderwijs. Zijn vermogen om bruggen te slaan en mensen over de streep te trekken was bijzonder waardevol tijdens dit project.
Vanwege zijn kennis van de geschiedenis van het aardrijkskundeonderwijs was Dick van begin af aan de aangewezen persoon om deze tentoonstelling te helpen realiseren. Zijn vakkennis heeft hij ten volle benut. Bovendien nam hij een uitgebreid netwerk mee, dat hij eerder had opgebouwd in de wereld van aardrijkskunde en topografie. Deze contacten heeft hij ook actief ingezet bij het maken van de tentoonstelling."