Op het 2e Nationale Docentencongres Aardrijkskunde van uitgeverij Malmberg heeft Dick Rozing het practicum '3D-experimenten in de aardrijkskundeles' verzorgd. Bijna 40 docenten gingen aan de slag met modellen: denk hierbij aan het tellurium, het  kaartprojectiemodel,


Het NMC Weert en de  Fontys Lerarenopleiding Tilburg organiseren in samenwerking met Eurofysica, distributeur van leermiddelen en Dick Rozing Geografie en Onderwijs een Samsambijeenkomst voor docenten aardrijkskunde, algemene natuurwetenschappen en natuur, leven en technologie. We

De landvormen demonstratieset kan gebruikt worden om processen door acties van vulkanen, plooien of breuken in gebergten te demonstreren. Het is geschikt voor leerlingen van alle niveaus.

Een prachtige set van acht 3D-landschapsmodellen laten geologische en geografische eigenschappen in detail zien. Deze van oorsprong Amerikaanse set maakt bijna 140 fysisch geografische begrippen inzichtelijk. Kustvlakte, ravijn, breuk- en plooiinggebergten, kustlijn, gletsjers en vulkanen

Na het verschijnen van de prachtige 'Atlas van het Holoceen' in 2011 zijn acht kaarten die een duidelijke verandering van het Nederlandse landschap sinds de IJstijd laten zien nu verwerkt tot twee groot formaatschoolkaarten.

In samenwerking met Eurofysica en het Duitse bedrijf gespecialiseerd in kaarten, Stiefel,

is een nieuwe schoolkaart Nederland geproduceerd. Deze voldoet aan de CITO-lijst van 300 topografische namen, waarvan er 100 voor Nederland gelden. De kaartredactie

De schoolkaart 'Ontwikkeling van het leven' toont de ontwikkeling van het leven vanaf het Hadeïcum, 4700 miljoen jaar geleden, tot en met het Holoceen. De geologische tijdschaal is in veertien tijdsperioden
gedeeld en laat per periode zien:

Met de kleine stroomtafel (122 lang en 35,5cm breed) en stroomgoot kunt u de leerlingen experimenten laten uitvoeren op het gebied van stroomsnelheid en stroomlast en hun begrippen als debiet, verval en verhang duidelijk maken.

Op 21 april verzamelden ruim 40 aardrijkskundedocenten zich in Amsterdam-Zuid. Met het OV togen zij naar het noordelijke eindpunt van de Noord-Zuidlijn. Daar stonden fietsen klaar om door de prachtige oude wijken van Noord te fietsen.