Na het verschijnen van de prachtige 'Atlas van het Holoceen' in 2011 zijn acht kaarten die een duidelijke verandering van het Nederlandse landschap sinds de IJstijd laten zien nu verwerkt tot twee groot formaatschoolkaarten.

Een kaart toont Nederland in het Holoceen van 9000 voor Chr. tot 2750 voor Chr. De tweede kaart laat Nederland in het Holoceen zien van 1500 voor Chr. tot 1500 na Chr. De twee kaarten zijn Nederlandstalig, ca. 120 * 160cm en enkelzijdig bedrukt. U kunt de kaart beplakken en met een niet permanente stift beschrijven.

Dit project is een coproductie van drie instituten:

  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  • TNO
  • Deltares
  • Vincent Leermiddelen (Antwerpen)

die het ontwerp van de schoolkaarten heeft gemaakt. Deze kaarten zijn te koop in Nederland via leermiddelendistributeur Eurofysica. Dick Rozing Geografie en Onderwijs nam het initiatief tot dit project en de coördinatie.