Een prachtige set van acht 3D-landschapsmodellen laten geologische en geografische eigenschappen in detail zien. Deze van oorsprong Amerikaanse set maakt bijna 140 fysisch geografische begrippen inzichtelijk. Kustvlakte, ravijn, breuk- en plooiinggebergten, kustlijn, gletsjers en vulkanen

zijn beschreven in de docentenhandleiding van 18 pagina’s. Per landvorm krijgen leerlingen werkbladen met vragen over het ontstaan van het gebied en het hedendaagse gebruik. Dick Rozing Geografie en Onderwijs heeft het lesmateriaal geschikt gemaakt voor de Nederlandse markt.