De schoolkaart 'Ontwikkeling van het leven' toont de ontwikkeling van het leven vanaf het Hadeïcum, 4700 miljoen jaar geleden, tot en met het Holoceen. De geologische tijdschaal is in veertien tijdsperioden
gedeeld en laat per periode zien:

een kaart van de wereld met daarop de verschuiving van de continenten en een virtueel landschap met daarop de in de zee of op het land levende organismen of dieren met daarnaast hun wetenschappelijke en populaire benaming.

De kaart is Nederlandstalig, ca. 140 * 190 cm enkelzijdig bedruk.

De schoolkaart 'Ontwikkeling van de mensheid' is een veelomvattende kaart, die u de ontwikkeling van de mensheid laat zien. Naast een beschrijving van de oermoeder van de mensheid 'Lucy', laat een wereldkaart de verspreiding van de mens over de aarde zien. De leerlingen zien in het bijzonder van de Australopithecus, de Homo habilis, de Homo erectus, de Neanderthaler en de Cro-Magnonmens, de periode waarin zij leefden, hun hersenvolume, de gereedschappen, de bijzondere kenmerken en hun verspreiding over de aarde.

De kaart is Nederlandstalig, ca. 140 * 190 cm enkelzijdig bedrukt.

Beide kaarten zijn door Dick Rozing vanuit het Duits bewerkt naar het Nederlands en verkrijgbaar bij Eurofysica in Rosmalen.