Met de kleine stroomtafel (122 lang en 35,5cm breed) en stroomgoot kunt u de leerlingen experimenten laten uitvoeren op het gebied van stroomsnelheid en stroomlast en hun begrippen als debiet, verval en verhang duidelijk maken.

Op kleine schaal kan de werking van een meanderende rivier worden nagebootst, maar kunnen leerlingen ook hun eigen landsvormen maken. De stroomtafel is ideaal voor gebruik in de klas maar kan ook ingezet worden als buitenactiviteit. De docentenhandleiding met diverse proeven is door Dick Rozing Geografie en Onderwijs geschreven.

De grote stroomtafel (66 cm. breed, 168 cm. lang en 15 cm. diep) is zeer geschikt voor v.o.-leerlingen en studenten aan lerarenopleidingen. Ze krijgen door te experimenteren met water en zand, het gebruik van een regenmaker en een golfgenerator een fantastisch beeld hoe landschapsvormende processen werken. Dick Rozing Geografie en Onderwijs heeft uitgebreide Amerikaanse docentenhandleiding bewerkt
en vertaald. Ca. 30 proeven zijn stap voor stap beschreven en van illustraties voorzien op het gebied van stromend water, massabeweging, kustvormingsprocessen, gletsjervorming en natuurbeheer.