Op het 2e Nationale Docentencongres Aardrijkskunde van uitgeverij Malmberg heeft Dick Rozing het practicum '3D-experimenten in de aardrijkskundeles' verzorgd. Bijna 40 docenten gingen aan de slag met modellen: denk hierbij aan het tellurium, het  kaartprojectiemodel,

het waterkringloopmodel, de geologieset en de beschrijfbare globe. Daarnaast konden diverse proeven worden gedaan met zand, gesteenten en mineralen: de strijkproef,
gesteenten determineren, een zuurtest en korrelgrootte en kleur bepalen van diverse soorten zand. De 3D-leermiddelen zijn allemaal nauwkeurig beschreven in een docentenhandleiding, waarin ook de experimenten staan. Deze leermiddelen zijn verkrijgbaar bij Eurofysica.