Fotoplaten en gekleurde wandkaarten met Indische voostellingen uit de periode 1912-1940 worden in maart 2015 op basisschool Kievitsloop in Breda tentoongesteld. Dit is een project samen met Stichting Arjati en deze basisschool, die beide nauwe contacten hebben met woonzorgcentrum voor Molukse en Indische ouderen Raffy. Dick Rozing zal ook een spreekbeurt verzorgen.