Het Natuurhistorisch en Volkenkundig museum in Oudenbosch wil in het voorjaar van 2015 een tentoonstelling samenstellen over Indonesië gebruikmakend van hun collectie. Dick Rozing is gevraagd het onderwijskundige aspect in te brengen ook qua leermiddelen. Later meer.