Hele generaties Nederlanders maakten op de basisschool kennis met de wereld via de Methode Prop: een unieke aardrijkskundemethode waarbij leerboek, lesboek en atlas zijn geïntegreerd tot één schoolboek. In de periode 1910 - 1950 was het de meest gebruikte en best verkochte aardrijkskundemethode in Nederland. Veel ouderen herinneren zich nog wel de kleurige blinde schoolkaarten in de klas.
Ik was nieuwsgierig naar de maker van deze methode: Gerrit Prop, een liefdevol en gepassioneerd onderwijzer. Toen ik bij mijn onderzoek op een aantal waardevolle bronnen stuitte, besloot ik zijn biografie uit te brengen.

Grondig onderzoek
Drie jaar lang - van 2006 tot 2009 - deed ik onderzoek naar het leven en werk van Gerrit Prop. Ik bezocht diverse bibliotheken, archieven en kaartenzalen, benaderde familieleden, maar kreeg ook waardevol materiaal van historische verenigingen en musea.
Nadat ik alle bronnen had uitgeplozen, heb ik het leven van Prop en vele onderwijsanekdotische verhalen aan het papier toevertrouwd. Ook positioneerde ik de aardrijkskundemethode van Prop in zijn tijd.

 

Partners
Het boek 'Gerrit Prop. De wereld in kaart gebracht' is in 2009 uitgegeven bij de Walburg Pers. De Historische Vereniging Lochem was zeer enthousiast over deze uitgave en heeft samen met mij sponsors benaderd, om de uitgave van het 300 pagina's tellende full colour boek te financieren. Diverse sponsors hebben een bijdrage geleverd.

 

En verder...

Naast de biografie heb ik in 2009 een tentoonstelling ingericht over het leven en werk van Gerrit Prop. Daarnaast is een fiets- en wandelrouteboekje verschenen: 'Met meester Prop door landstad Lochem'. Dit is een coproductie van de VVV Lochem, de Historische Vereniging Lochem, vormgeefster Mo Middag en de auteurs: Johan ten Hoopen, een kleinzoon van Prop, en ikzelf.