De Onderwijsdag is een groots opgezette netwerkdag voor aardrijkskundedocenten. Dit evenement wordt jaarlijks georganiseerd door de beroepsvereniging voor aardrijkskundedocenten; het KNAG. Elk jaar wordt een actueel thema gekozen waaromheen het programma is opgebouwd. Uit een breed aanbod van zo'n vijftig workshops kiezen de deelnemers er drie uit. Daarnaast worden er korte excursies in de omgeving georganiseerd. Opleidingsinstituten, educatieve uitgeverijen en andere bedrijven presenteren zich met een stand op de informatiemarkt. In de pauzes tussen de workshops in, komen deelnemers hier een kijkje nemen.

Spin in het web
In 2006 en 2007 was ik verantwoordelijk voor de ledenwerving en promotie van het KNAG. In die rol organiseerde ik de Onderwijsdag, die op 30 november 2007 werd gehouden in Tilburg.Als organisator van een dergelijk evenement ben je als een spin in het web, verantwoordelijk voor een groot aantal voorbereidende activiteiten. 
Samen met de Fontys Hogeschool Tilburg ben ik op zoek gegaan naar een goede locatie voor de Onderwijsdag. Dit werd het voetbalstadion van Willem II. Voor een deel van de kosten werden sponsors gezocht en gevonden. Een belangrijke taak was ook het uitnodigen van sprekers voor de workshops en gastsprekers voor het plenaire gedeelte van de dag. Ik heb diverse bedrijven en instellingen uitgenodigd voor de bedrijvenmarkt en tot slot het programmaboekje samengesteld en laten drukken.

Geslaagde dag
Het thema van deze dag was 'Europa', een actueel onderwerp dat een groot aantal belangstellenden trok, waaronder een Europarlementariër. Ik kijk terug op een zeer geslaagde onderwijsdag, met leuke reacties van de deelnemers. Er waren maar liefst 550 deelnemers dat jaar. Er was een levendige informatiemarkt waar opvallend veel bedrijven en organisaties met een stand vertegenwoordigd waren.