In het project 'Verandering, aandacht voor natuur en techniek', wil het programmabreau VTB (Verbreding Techniek Basisonderwijs) het natuur- en techniekonderwijs op de basisschool nieuwe impulsen geven. Naast o.a. biologie en sterrenkunde is ook het vakgebied aardrijkskunde hierbij betrokken. Namens het KNAG heb ik een drietal lessen voor het basisonderwijs samengesteld en beschreven. Op verschillende manieren werd techniek geïntegreerd in de lessen.

Vier thema's
De opdracht van het VTB was om vier overkoepelende thema's - hemel, aarde, levende natuur, en dier en mens - vakoverstijgend te behandelen. De basisvakken zijn aardrijkskunde, biologie, sterrenkunde en meteorologie. Per thema is voor elke groep één les ontwikkeld, waarbij praktische nieuwe leermiddelen zijn geïntroduceerd.

Verbazingwekkend
Verbazen en ontdekken staan in de lessen van verandering centraal. Voor groep 1 tot en met 8 van de basisschool zijn binnen het project 16 verschillende lescombinaties ontwikkeld. Iedere lescombinatie bestaat uit een uitgewerkt lesidee met duurzaam lesmateriaal, leerlingenboekjes en een docentenhandleiding. Deze lescombinaties sluiten aan op de onderwijsmethoden voor natuuronderwijs, aardrijkskunde en wereldoriëntatie.

Nieuwe leermiddelen
Ik heb drie lessen samengesteld en uitgeschreven en voorstellen gedaan voor nieuwe of verbeterde leermiddelen. De thema's van deze lessen zijn:

  • Zand en steen, voor groep 1 en 2
  • Water en het weer, voor groep 3 en 4
  • Materiaal en vorm, voor groep 7 en 8

3D
Per groep zijn driedimensionale leermiddelen ontwikkeld die worden gebruikt bij de lessen. Bij deze leermiddelen horen opdrachtenkaarten voor de leerlingen en een handleiding voor de docenten. Bijvoorbeeld een handige beschrijfbare globe, inzichtelijke mineralen- en gesteentekistjes, een tellurium en attributen waarmee leerlingen meteorologische proeven kunnen doen. Deze nieuwe leermiddelen zijn inmiddels getest op veertig basisscholen en worden in de toekomst landelijk geïntroduceerd.