Jongeren leven in een samenleving waarin de landsgrenzen vervagen. De wereld globaliseert. Er zijn verschillende manieren om aan die veranderende samenleving deel te nemen. Om hier aandacht aan te geven is in het onderwijs het thema wereldburgerschap geïntroduceerd. Doel is leerlingen te laten nadenken over de vorm die zij aan hun wereld willen geven. Hoe kunnen zij verantwoordelijke burgers zijn? In Nederland, maar ook in de rest van de wereld.

Advies
Het denken over wereldburgerschap is nog volop in ontwikkeling. Het thema kan in allerlei lessen en vakken een plaats krijgen. Uitgeverij Malmberg wil een nieuwe aardrijkskundemethode ontwikkelen waarin wereldburgerschap naar voren komt. Ik werd benaderd met de vraag of ik wilde adviseren over de opzet van deze nieuwe leerlijn. Op verzoek van de uitgeverij heb ik een bureaustudie gedaan naar de partijen in Nederland die zich meer de ontwikkeling van leerlijnen bezighouden. Doorslaggevend was daarbij vooral de kennis over het thema wereldburgerschap die de verschillende organisaties in huis hadden en de kwaliteit van hun reeds ontwikkelde leerlijnen.

Bureaustudie
Als onafhankelijk adviseur heb ik een bureaustudie uitgevoerd naar Nederlandse organisaties en personen die voor Malmberg een aardrijkskundige leerlijn konden ontwikkelen waarin het thema wereldburgerschap is geïntegreerd. Mijn uitgebreide netwerk binnen mijn eigen vakgebied kwam me daarbij goed van pas. Op basis van mijn advies is Uitgeverij Malmberg met een partij in zee gegaan die voor de nieuwste aardrijkskundemethode de leerlijnen gaat schrijven.