Photos of Fotoplaten Nederlands-Indie Toeristenbond ANWB 1911

1 Oud Batavia Benedenstad Java
1 Oud Batavia Benedenstad Java
2 Victoria Regia vijver in s Lands Plantentuin Buitenzorg
2 Victoria Regia vijver in s Lands Plantentuin Bui..
3 Pandanus Tectorius in s Lands Plantentuin Buitenzorg
3 Pandanus Tectorius in s Lands Plantentuin Buiten..
4 Nymphia vijver in s Lands Plantentuin Buitenzorg
4 Nymphia vijver in s Lands Plantentuin Buitenzorg
5 De beroemde waringhin laan in s Lands Plantentuin Buitenzorg
5 De beroemde waringhin laan in s Lands Plantentui..
6 Gezicht op de rivier Tji Sadane met den berg Salak op den achtergrond Java
6 Gezicht op de rivier Tji Sadane met den berg Sal..
7 Een groepje Soendaneezen Java
7 Een groepje Soendaneezen Java
8 De rivier Tji Mandiri Soekaboemi Java
8 De rivier Tji Mandiri Soekaboemi Java
9 Toekang wajong kajoe Poppensnijder Java
9 Toekang wajong kajoe Poppensnijder Java
10 Kain weefsters te Baros Java
10 Kain weefsters te Baros Java
11 Theesorteersters in de fabriek van de onderneming Perbawati Soekaboemi Java
11 Theesorteersters in de fabriek van de ondernemi..
12 Bergtuin te Tjibodas Java
12 Bergtuin te Tjibodas Java
13 Toekang wajong batoe Steenen poppensnijder Java
13 Toekang wajong batoe Steenen poppensnijder Java
14 Kinatuin der onderneming Djajagiri Boven Lembang Java
14 Kinatuin der onderneming Djajagiri Boven Lemban..
15 De krater van den Tangkoeban Prahoe Java
15 De krater van den Tangkoeban Prahoe Java
16 De krater van den Tangkoeban Prahoe Java
16 De krater van den Tangkoeban Prahoe Java
17 De krater van den Papandajan in werking Java
17 De krater van den Papandajan in werking Java
18 De krater van den Papandajan in werking Java
18 De krater van den Papandajan in werking Java
19 Werkende modderbron in den krater van den Papandajan Java
19 Werkende modderbron in den krater van den Papan..
20 De vlakte van Garoet Java
20 De vlakte van Garoet Java
21 De Boroboedoer tempel Java
21 De Boroboedoer tempel Java
22 De Tjandi Sewoe tempels Java
22 De Tjandi Sewoe tempels Java
23 De Tjandi Sewoe tempels Java
23 De Tjandi Sewoe tempels Java
24 De Tjandi Mendoet Java
24 De Tjandi Mendoet Java
25 Waterval te Tjibeureum nabij Soekaboemi Java
25 Waterval te Tjibeureum nabij Soekaboemi Java
26 De Tjandi Pawon Java
26 De Tjandi Pawon Java
27 De hoofdingang van het waterkasteel te Djokjakarta Java
27 De hoofdingang van het waterkasteel te Djokjaka..
28 Missigit te Djokjakarta Java
28 Missigit te Djokjakarta Java
29 In de kraton te Djokjakarta Java
29 In de kraton te Djokjakarta Java
30 Jeugdige straatmuzikanten te Garoet Tandak met Anklong Java
30 Jeugdige straatmuzikanten te Garoet Tandak met ..
31 Het kloppen der bast van de kinaboomen Java
31 Het kloppen der bast van de kinaboomen Java
32 Batiksters Java
32 Batiksters Java
33 Rijksbestuurder Kandjeng Raden Adipati Danoeredjo in costuum als voorzitter van Sultans rechtbank Pengadilan Kepatian Darah Dalem Java
33 Rijksbestuurder Kandjeng Raden Adipati Danoered..
34 Sultans rechtbank te Djokjakarta Java
34 Sultans rechtbank te Djokjakarta Java
35 Postweg langs den berg Kaledong in de vlakte van Leles Java
35 Postweg langs den berg Kaledong in de vlakte va..
36 Gamelan van den Kangdjeng Pangeran Ario Joedo Negoro te Djokjakarta
36 Gamelan van den Kangdjeng Pangeran Ario Joedo N..
37 Kokende modderbronnen De Kawah Manoek in het Kendang gebergte bij Garoet Java
37 Kokende modderbronnen De Kawah Manoek in het Ke..
38 Het kratermeer Telaga Bodas bij Garoet Java
38 Het kratermeer Telaga Bodas bij Garoet Java
39 Gezicht op de vlakte van Leles Preanger Java
39 Gezicht op de vlakte van Leles Preanger Java
40 Gezicht op de vlakte van Leles Preanger Java
40 Gezicht op de vlakte van Leles Preanger Java
41 Een Wajang Wong groep Java
41 Een Wajang Wong groep Java
42 Graven te Pasar Gede Djokjakarta Java
42 Graven te Pasar Gede Djokjakarta Java
43 Het Dieng plateau
43 Het Dieng plateau
44 Gezicht op het kratergebied van het Dieng plateau Java
44 Gezicht op het kratergebied van het Dieng plate..
45 Gezicht op het kratergebied van het Dieng plateau Java
45 Gezicht op het kratergebied van het Dieng plate..
46 Een der kratermeren op het Dieng plateau Java
46 Een der kratermeren op het Dieng plateau Java
47 Gezicht op het zuid oostelijk gedeelte van het Dieng plateau Java
47 Gezicht op het zuid oostelijk gedeelte van het ..
48 Een der merkwaardige trappen voerende naar het Dieng plateau Java
48 Een der merkwaardige trappen voerende naar het ..
49 Ardjoeno tempels van het Dieng plateau Java
49 Ardjoeno tempels van het Dieng plateau Java
50 Bron van de Progo rivier Java
50 Bron van de Progo rivier Java
51 Gezicht op de Padang rivier Sumatra
51 Gezicht op de Padang rivier Sumatra
52 Kloof der Anai Tunnel ingang Sumatra
52 Kloof der Anai Tunnel ingang Sumatra
53 De waterval in de Anaikloof Sumatra
53 De waterval in de Anaikloof Sumatra
54 Gezicht op passeerende kolentrein in de Anaikloof Sumatra
54 Gezicht op passeerende kolentrein in de Anaiklo..
55 De racebaan te Fort de Kock Sumatra
55 De racebaan te Fort de Kock Sumatra
56 De races te Fort de Kock in 1911 Sumatra
56 De races te Fort de Kock in 1911 Sumatra
57 Karbouwengat met eilandheuvel De Singgalang op den achtergrond Sumatra
57 Karbouwengat met eilandheuvel De Singgalang op ..
58 Gezicht op Karbouwengat van uit Fort de Kock Sumatra
58 Gezicht op Karbouwengat van uit Fort de Kock Su..
59 Karbouwengat met Singgalang op den achtergrond Sumatra
59 Karbouwengat met Singgalang op den achtergrond ..
60 Minangkabausche bruid Sumatra
60 Minangkabausche bruid Sumatra
61 Gezicht op de Singgalang met Kota Toea aan den voet van den berg Sumatra
61 Gezicht op de Singgalang met Kota Toea aan den ..
62 Minangkabausch huis te Koto Gadang Sumatra
62 Minangkabausch huis te Koto Gadang Sumatra
63 Minangkabausche messenschermers Toekang Mantjak Sumatra
63 Minangkabausche messenschermers Toekang Mantjak..
64 Bruidspaar in oud Minangkabausche kleederdracht in Tilatang Sumatra
64 Bruidspaar in oud Minangkabausche kleederdracht..
65 Vergadering van Pangoeloes Sumatra
65 Vergadering van Pangoeloes Sumatra
66 Minangkabausche school te Tilatang Sumatra
66 Minangkabausche school te Tilatang Sumatra
67 Drijfjacht op wilde varkens De buit Sumatra
67 Drijfjacht op wilde varkens De buit Sumatra
68 Bijeenkomst van jagers en drijvers bij den ingang der grot van Kamang Sumatra
68 Bijeenkomst van jagers en drijvers bij den inga..
69 Ingang der grot van Paeoh Sumatra
69 Ingang der grot van Paeoh Sumatra
70 Missigit te Padang Loear Sumatra
70 Missigit te Padang Loear Sumatra
71 Missigit met heilige vijver te Taloeg Sumatra
71 Missigit met heilige vijver te Taloeg Sumatra
72 Zwembad te Soengai Tanang Sumatra
72 Zwembad te Soengai Tanang Sumatra
73 Een Minangkabausche suikerriet molen Sumatra
73 Een Minangkabausche suikerriet molen Sumatra
74 Kopergieterij te Soengai Poear Sumatra
74 Kopergieterij te Soengai Poear Sumatra
75 De vlakte van Agam Sumatra
75 De vlakte van Agam Sumatra
76 Minangkabausch huis Sumatra
76 Minangkabausch huis Sumatra
77 De kloof van Pantar Sumatra
77 De kloof van Pantar Sumatra
78 Gezicht in de vlakte van Pantar Sumatra
78 Gezicht in de vlakte van Pantar Sumatra
79 De pasar te Pajo Koemboeh Sumatra
79 De pasar te Pajo Koemboeh Sumatra
80 Een warong op de pasar te Pajo Koemboeh Sumatra
80 Een warong op de pasar te Pajo Koemboeh Sumatra
81 Een Lampongsche klapperaap Sumatra
81 Een Lampongsche klapperaap Sumatra
82 Gezicht op de vlakte van Pajo Koemboeh Sumatra
82 Gezicht op de vlakte van Pajo Koemboeh Sumatra
83 Tabaksveld te Pajo Koemboeh Sumatra
83 Tabaksveld te Pajo Koemboeh Sumatra
84 Het snijden en uitleggen der Pajo Koemboeh tabak Sumatra
84 Het snijden en uitleggen der Pajo Koemboeh taba..
85 Het drogen der Pajo Koemboeh tabak Sumatra
85 Het drogen der Pajo Koemboeh tabak Sumatra
86 De kloof van Harau Sumatra
86 De kloof van Harau Sumatra
87 Gezicht op de vlakte van Solok Sumatra
87 Gezicht op de vlakte van Solok Sumatra
88 Type van een Minangkabausch huis met Loemboeng Sumatra
88 Type van een Minangkabausch huis met Loemboeng ..
89 Minangkabausch huis te Taboe Sumatra
89 Minangkabausch huis te Taboe Sumatra
90 Minangkabausche loemboeng padi schuur Sumatra
90 Minangkabausche loemboeng padi schuur Sumatra
91 Een der fraaiste huizen te Solok Sumatra
91 Een der fraaiste huizen te Solok Sumatra
92 Gezicht op Sawah Loento Sumatra
92 Gezicht op Sawah Loento Sumatra
93 Gezicht op de Oembielin steenkolenmijnen te Doerian Sumatra
93 Gezicht op de Oembielin steenkolenmijnen te Doe..
94 Een der mijningangen te Sawah Loento Sumatra
94 Een der mijningangen te Sawah Loento Sumatra
95 Het drenken der mijnpaarden te Sawah Loento Sumatra
95 Het drenken der mijnpaarden te Sawah Loento Sum..
96 Gedenknaald te Goegoek Malintang Herinnering aan het heldenfeit van 1841 Sumatra
96 Gedenknaald te Goegoek Malintang Herinnering aa..
97 Jonge tabakaanplant Deli Sumatra
97 Jonge tabakaanplant Deli Sumatra
98 Riviergezicht in Deli Sumatra
98 Riviergezicht in Deli Sumatra
99 Groep arbeiders op een der Deli plantages Sumatra
99 Groep arbeiders op een der Deli plantages Sumat..
100 Een batak dorp Sumatra
100 Een batak dorp Sumatra

Albums

Powered by Apptha