Photos of Fotoplaten Nederlands-Indie 1912-1913

1  Het Noorderstrand bij Java nabij Lasem
1 Het Noorderstrand bij Java nabij Lasem
5 De Bergvlakte van Pantar
5 De Bergvlakte van Pantar
002 Het Bergdorp Semboengan op de Dieng
002 Het Bergdorp Semboengan op de Dieng
4 Het Parklandschap van Madoera
4 Het Parklandschap van Madoera
3 Bergweg naar het Dieng-Plateau
3 Bergweg naar het Dieng-Plateau
6 Het Karbouwengat bij Fort de Kock
6 Het Karbouwengat bij Fort de Kock
7 Kratermeren van de Dieng en De dubbelkrater van de Tangkoeban Prahoe
7 Kratermeren van de Dieng en De dubbelkrater van ..
8 De Kawah Manoek Krater
8 De Kawah Manoek Krater
9 De Papandajan Krater
9 De Papandajan Krater
10 De vulkanen van de Tengger
10 De vulkanen van de Tengger
11 Kratermeer op den Idjen
11 Kratermeer op den Idjen
12 Maleiers uit Midden Sumatra
12 Maleiers uit Midden Sumatra
13 Papoeas uit Nieuw-Guinea
13 Papoeas uit Nieuw-Guinea
14 Dajaks in Oorlogskleeding
14 Dajaks in Oorlogskleeding
15 Soendaneezen. Regenten met hunne gemalinnen
15 Soendaneezen. Regenten met hunne gemalinnen
16 Javanen. Regent met zijn Hoofden
16 Javanen. Regent met zijn Hoofden
17 Atjehers
17 Atjehers
19 Timoreezen
19 Timoreezen
18 Maleiers in Feestkledij
18 Maleiers in Feestkledij
20 Christen inlanders in Plechtgewaad, Minahasa
20 Christen inlanders in Plechtgewaad, Minahasa
21 Woning van een Regent, West-Java
21 Woning van een Regent, West-Java
22 Javaansch Dorp
22 Javaansch Dorp
23 Maleische Woning
23 Maleische Woning
24 Maleisch Dorp met drijvende Huizen
24 Maleisch Dorp met drijvende Huizen
25 s Lands plantentuin Buitenzorg, Kanarilaan
25 s Lands plantentuin Buitenzorg, Kanarilaan
26 s Lands plantentuin Buitenzorg Palmenafdeeling
26 s Lands plantentuin Buitenzorg Palmenafdeeling
27 s Lands plantentuin Buitenzorg, Bamboe
27 s Lands plantentuin Buitenzorg, Bamboe
28 s Lands Plantentuin Buitenzorg, Varenafdeeling
28 s Lands Plantentuin Buitenzorg, Varenafdeeling
29 s Lands Plantentuin Buitenzorg, Pandanen
29 s Lands Plantentuin Buitenzorg, Pandanen
30 Stationsemplacement te Toentang
30 Stationsemplacement te Toentang
31 Spoorweg in de Preanger Regentschappen
31 Spoorweg in de Preanger Regentschappen
32 De Solorivier bij Tjepoe
32 De Solorivier bij Tjepoe
33 Overbrugging van de Anai Kloof
33 Overbrugging van de Anai Kloof
34 Spoorwegtunnel Sumatra
34 Spoorwegtunnel Sumatra
35 Thee Pluksters
35 Thee Pluksters
36 Het afleveren van de theepluk
36 Het afleveren van de theepluk
37 Inwendige van een Theefabriek
37 Inwendige van een Theefabriek
38 Inwendige van een Theefabriek
38 Inwendige van een Theefabriek
39 Bibit kap- en sorteerloods
39 Bibit kap- en sorteerloods
40 Volwassen Suikerriet
40 Volwassen Suikerriet
41 Riet Transport Per spoorbaan en per ossenkar
41 Riet Transport Per spoorbaan en per ossenkar
42 Suikerfabriek van binnen
42 Suikerfabriek van binnen
43 Aanplant van Caoutchoucboomen
43 Aanplant van Caoutchoucboomen
44 Het Tappen van enn Caoutchoucboom
44 Het Tappen van enn Caoutchoucboom
45 Liberia Koffie
45 Liberia Koffie
46 Robusta Koffie
46 Robusta Koffie
47 Petroleumbedrijf te Balikpapan
47 Petroleumbedrijf te Balikpapan
48 Petroleum Boortoren
48 Petroleum Boortoren
49 Staatssteenkolenbedrijf te Sawah Loento
49 Staatssteenkolenbedrijf te Sawah Loento
50 Tinspuitzuiger Installatie te Banka
50 Tinspuitzuiger Installatie te Banka
51 Noordwijk Weltevreden
51 Noordwijk Weltevreden
52 Oud Batavia In de Chineesche Kamp
52 Oud Batavia In de Chineesche Kamp
53 Nieuw Batavia In het Wilhelminapark
53 Nieuw Batavia In het Wilhelminapark
54 Djokjakarta Een der poorten van den Kraton
54 Djokjakarta Een der poorten van den Kraton
55 Wilhelminastraat te Soekaboemi
55 Wilhelminastraat te Soekaboemi
56 Lavastroom van den Goentoer
56 Lavastroom van den Goentoer
57 De Kaledong en Haroemen In de vlakte van Leles
57 De Kaledong en Haroemen In de vlakte van Leles
58 Kloof van de Banjoepoetih In het Idjen gebergte
58 Kloof van de Banjoepoetih In het Idjen gebergte
59 Bevloeiingswerken op Java
59 Bevloeiingswerken op Java
60 Bevloeiingswerken op Java
60 Bevloeiingswerken op Java
61 Bevloeiingswerken op Java
61 Bevloeiingswerken op Java
62 Bevloeiingswerken op Java
62 Bevloeiingswerken op Java
65 Offeren aan den geesten bij de woningbouw Dajaks Borneo
65 Offeren aan den geesten bij de woningbouw Dajak..
63 Stamwoning der Papoeas Noord Nieuw Guinea
63 Stamwoning der Papoeas Noord Nieuw Guinea
64 Verblijf in rotsholen der Toalas Celebes
64 Verblijf in rotsholen der Toalas Celebes
66 Dans van als geesten verkleede mannen Dajaks
66 Dans van als geesten verkleede mannen Dajaks
67 Missigit met minaret Padangse Bovenlanden
67 Missigit met minaret Padangse Bovenlanden
68 School voor Mohamedaansch godsdienstonderwijs Padangsche Bovenlanden
68 School voor Mohamedaansch godsdienstonderwijs P..
69 Koranschooltje Java
69 Koranschooltje Java
70 Kerk School en Ziekenhuis der Christelijke zending te Pea Radja Bataklanden Sumatra
70 Kerk School en Ziekenhuis der Christelijke zend..
71 Tempel der godin des doods Bali
71 Tempel der godin des doods Bali
72 Bouwval van den Hindoetempel Boroboedoer Java
72 Bouwval van den Hindoetempel Boroboedoer Java
73 Bouwval van den Hindoetempel Mendoet Java
73 Bouwval van den Hindoetempel Mendoet Java
74  Inlandsche tuin met cocosplukkende aap Soematra
74 Inlandsche tuin met cocosplukkende aap Soematr..
75 Katoenveld op Soematra
75 Katoenveld op Soematra
76 Inlandse suikermolen Soematra
76 Inlandse suikermolen Soematra
77 Tabaksveld te Paja Koembo
77 Tabaksveld te Paja Koembo
78 Tabakskerverij voor de Inlandsche markt Paja Koembo
78 Tabakskerverij voor de Inlandsche markt Paja Ko..
79 Nieuw gekapte akkers met stamwoning der Dajaks Borneo
79 Nieuw gekapte akkers met stamwoning der Dajaks ..
80 Drenken der Paarden van de Ombilienkolenvelden Soematra
80 Drenken der Paarden van de Ombilienkolenvelden ..
81 Eggen van natte rijstvelden met Buffels Java
81 Eggen van natte rijstvelden met Buffels Java
82 Karrentransport met runderen Soematra
82 Karrentransport met runderen Soematra
83 Vischvijvers op West Java
83 Vischvijvers op West Java
84 Visch spiesende binnen een zegen Papoeas Nieuw Guinea
84 Visch spiesende binnen een zegen Papoeas Nieuw ..
85 Inlandsch kustvaartuig Midden Java
85 Inlandsch kustvaartuig Midden Java
86 Varkensjacht Soematra
86 Varkensjacht Soematra
87 Olifantenjacht Soematra
87 Olifantenjacht Soematra
161 Suriname Paramaribo Waterkant en Plein
161 Suriname Paramaribo Waterkant en Plein
89 Inlandsche draagbare keuken West Java
89 Inlandsche draagbare keuken West Java
90 Goudsmeden in Atjeh
90 Goudsmeden in Atjeh
91 Het smeden van Gongs Java
91 Het smeden van Gongs Java
92 Het Ciseleeren van koperen Vazen Java
92 Het Ciseleeren van koperen Vazen Java
93 Het Snijden en Schilderen van Wajang Poppen Java
93 Het Snijden en Schilderen van Wajang Poppen Jav..
94 Teekenen met was voor de Batikververij Java
94 Teekenen met was voor de Batikververij Java
95 Weven en Garenwinden West Java
95 Weven en Garenwinden West Java
96 Beplanten van een rijstveld
96 Beplanten van een rijstveld
97 Rijstcultuur Het stampen van de padi
97 Rijstcultuur Het stampen van de padi
98 Rijstcultuur Het oogsten
98 Rijstcultuur Het oogsten
99 De Ontvezeling van Manila Hennep
99 De Ontvezeling van Manila Hennep
100 Indisch fruit
100 Indisch fruit
101 De Kloof van Harau Padangsche Bovenlanden
101 De Kloof van Harau Padangsche Bovenlanden
102 Het Lematang ravijn Palembangsche Bovenlanden
102 Het Lematang ravijn Palembangsche Bovenlanden
103 De Boven Kapoeas Borneo
103 De Boven Kapoeas Borneo
104 Kalksteenrots Liang Karing aan de Mahakam Borneo
104 Kalksteenrots Liang Karing aan de Mahakam Born..
105 Landschap in Soemba
105 Landschap in Soemba
106 Kreek in stad Palembang
106 Kreek in stad Palembang
107 Laan in Makassar
107 Laan in Makassar
108 Straat in Makassar
108 Straat in Makassar
109 Zeestraat te Koepang Timor
109 Zeestraat te Koepang Timor
110 Een Kampong van Garoet
110 Een Kampong van Garoet
111 Blauw verven met Indigo van Batikdoeken Java
111 Blauw verven met Indigo van Batikdoeken Java
112 Hoedenvlechten voor Europa West Java
112 Hoedenvlechten voor Europa West Java
113 Snij en beeldhouwwerk in hout Borneo
113 Snij en beeldhouwwerk in hout Borneo
114 Het kloppen van boomschors voor kleeding Borneo
114 Het kloppen van boomschors voor kleeding Borne..
115 Rotan aan de pier te Palembang
115 Rotan aan de pier te Palembang
116 Wedrennen te Fort de Kock Soematra
116 Wedrennen te Fort de Kock Soematra
117  Wajang voorstelling op Java
117 Wajang voorstelling op Java
118 Maskendans aan het Hof van Koetei Borneo
118 Maskendans aan het Hof van Koetei Borneo
119 Kaartspelers Midden Java
119 Kaartspelers Midden Java
120 Krijgsdans der Dajaks Borneo
120 Krijgsdans der Dajaks Borneo
121 Chineese Tooneelspeelsters Oost Java
121 Chineese Tooneelspeelsters Oost Java
122 Lampongsche Bruiloft
122 Lampongsche Bruiloft
123 Amboneesche Militairen in marschtenue
123 Amboneesche Militairen in marschtenue
124 Een Veldhospitaal
124 Een Veldhospitaal
125 Berg Artillerie
125 Berg Artillerie
126 Resident en Soesoehoenan te Solo
126 Resident en Soesoehoenan te Solo
127 De Sultan van Djokjakarta op zijn troon Java
127 De Sultan van Djokjakarta op zijn troon Java
128 Sultansrechtbank te Djokjakarta
128 Sultansrechtbank te Djokjakarta
130 Gang van een Districtshoofd naar zijn Vorst Bali
130 Gang van een Districtshoofd naar zijn Vorst Ba..
129 De Sultan van Koetei en zijn Rijkssieraden Borneo
129 De Sultan van Koetei en zijn Rijkssieraden Bor..
131 Inlandse school te Buitenzorg
131 Inlandse school te Buitenzorg
132 Onderwijzers Kweekelingen en leerlingen te Buitenzorg Java
132 Onderwijzers Kweekelingen en leerlingen te Bui..
133 Menangkabausche school in Midden Sumatra
133 Menangkabausche school in Midden Sumatra
135 Prauwen voor zoutvervoer
135 Prauwen voor zoutvervoer
134 Zendingsschool te Modjowarno Oost Java
134 Zendingsschool te Modjowarno Oost Java
136 Transport van tabak
136 Transport van tabak
137 Militair karrentransport
137 Militair karrentransport
139 Kanos in de Mentawei rivier
139 Kanos in de Mentawei rivier
140 Inlandsche prauwen in de haven van Semarang
140 Inlandsche prauwen in de haven van Semarang
141 Hekwieler op de Palembang rivier
141 Hekwieler op de Palembang rivier
142 Haven te Tandjong Priok
142 Haven te Tandjong Priok
143 Houtlowries
143 Houtlowries
144 Goudontginning Redjang Lebong
144 Goudontginning Redjang Lebong
145 Goudontginning Redjang Lebong
145 Goudontginning Redjang Lebong
146 Zoutpers
146 Zoutpers
147 Sorteerloods Tabak
147 Sorteerloods Tabak
148 Tabak Gekapt oerbos
148 Tabak Gekapt oerbos
149 Jong tabaksveld
149 Jong tabaksveld
150 Kina Aanplant Java
150 Kina Aanplant Java
151 St Martin Philipsburg en Back Street Great Bay
151 St Martin Philipsburg en Back Street Great Bay
152 Landingsplaats op St Eustatius
152 Landingsplaats op St Eustatius
153 Fort landing op Saba
153 Fort landing op Saba
154 Bonaire Gezicht op Kralendijk en Landschap op Bonaire
154 Bonaire Gezicht op Kralendijk en Landschap op ..
155 Aruba Oranjestad en Landschap op Aruba
155 Aruba Oranjestad en Landschap op Aruba
156 Plantage op Curacao
156 Plantage op Curacao
157 Boschnegers gouverneur met zijn kapiteins en Een groep boschnegers in dagelijksche kleeding
157 Boschnegers gouverneur met zijn kapiteins en E..
158 Suriname Boschnegerdorp
158 Suriname Boschnegerdorp
138 Karbouwenkarren Java
138 Karbouwenkarren Java
159 Suriname Indianendorp en Indiaansche kinderen
159 Suriname Indianendorp en Indiaansche kinderen
160 Paramaribo Markt met aanlegplaats van booten
160 Paramaribo Markt met aanlegplaats van booten
162 Suriname Een plantage
162 Suriname Een plantage
163 Suriname Een Bananenveld en Een plantklaar terrein
163 Suriname Een Bananenveld en Een plantklaar ter..
165 Suriname Een Goud placer
165 Suriname Een Goud placer
164 Suriname Kokoslaan op Coronie
164 Suriname Kokoslaan op Coronie
166 Suriname Politie Station Onoribo en Stroomversnelling in de Boven Nickerie
166 Suriname Politie Station Onoribo en Stroomvers..
167 Suriname Gezicht op Bergendal
167 Suriname Gezicht op Bergendal
168 Willemstad Curacao Gezicht op den haven
168 Willemstad Curacao Gezicht op den haven
169 Willemstad Curacao Gezicht op Punda
169 Willemstad Curacao Gezicht op Punda
170 Curacau Zoutindustrie en Verscheping van het zout
170 Curacau Zoutindustrie en Verscheping van het z..
88 Handelswijk te Buitenzorg West Java
88 Handelswijk te Buitenzorg West Java

Albums

Powered by Apptha